Optimal genanvendelse
af flyveaske

Cinis Recycling har udviklet et system til genanvendelse af flyveaske fra biomassefyrede energianlæg. Asken, der er rig på kalium, renses for tungmetaller, hvorefter den bruges i gødning.

Cinis Recycling er den første virksomhed i verden, der udbyder genanvendelse af alt indhold i flyveasken. Hermed har virksomheden skabt et bæredygtigt alternativ til deponi af stigende mængder af tungmetalholdig aske.

Til udvikling af teknologien har Cinis Recycling modtaget støtte fra Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) under Erhvervsstyrelsen.

Værdifuld gødning fra et restprodukt

Når biomasse fjernes fra jorden, forsvinder de næringsstoffer, der ellers indgår i det biologiske kredsløb. Jorden udpines og må i stedet gødes.

Afbrænding af biomasse betragtes som CO2-neutral. Til brændsel bruges især halm og træ, men både flydende og fast biomasse fra landbrug kan anvendes ligesom træflis, alger m.m.

Når biomassen afbrændes i energianlæg, dannes der et restprodukt, der må deponeres, fordi det indeholder tungmetaller. Restproduktet, flyveasken, er imidlertid også rig på kalium.

Adskillelse af tungmetaller og kalium

Med Cinis’ teknologi kan den værdifulde kalium udvindes fra flyveasken og derefter bruges til at gøde jorden med.

Forbindelsen i kaliumkredsløbet

Cinis Recycling giver kaliummet tilbage til jorden og reducerer affaldet fra de biomassefyrede anlæg.

Cinis Recycling har udviklet en teknologi, der udvasker kaliumgødning og tungmetaller fra flyveaske. Den rene kalium kan tilsættes gødningsprodukter, mens tungmetallerne afdisponeres i Tyskland. Slam-asken, der bliver tilbage, indeholder også kalium og kan sprøjtes direkte på markerne som gødning.

Cinis Recycling

Cinis Recycling er først på markedet med behandling af flere asketyper uden deponi.

Vores pilotanlæg blev grundlagt i 2010 og ligger i Arden.

Vi har udviklet og driver et højteknologisk anlæg, der producerer kaliumgødning gennem rensning af tungmetalholdig flyveaske fra biomassefyrede energianlæg.

Kontakt os for mere information